Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

Deň rodiny 2019

5. ročník Dňa rodiny sa uskutočnil v sobotu 17. augusta 2019 v športovo-rekreačnom areáli Stará Bystrica - Lány a okolie

 

Deň rodiny iHRYsko 2019

V sobotu 17. augusta sme sa opäť stretli na Dni rodiny v Starej Bystrici, a to už po piatykrát. Toto podujatie pripravila Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stará Bystrica, Obec Stará Bystrica a animátori v miestnej časti obce Lány, kde je kaplnka a športovo-rekreačný areál, teda v mieste, kde máme všetko potrebné na jeho realizáciu. O 17:00 sa začala svätá omša pri kaplnke, ktorú celebroval náš pán farár spolu s bývalým duchovným našej farnosti, vdp. Miroslavom Janásom, ktorý v súčasnosti pôsobí vo farnosti Lednické Rovne. Počas príhovoru pán farár pripomenul dôležitosť rodiny v spoločnosti a zdôraznil, aké potrebné je vážiť sa v nich navzájom – tak deti svojich rodičov, ako i rodičia svoje deti, ktoré ich majú viesť v prvom rade k Bohu, ktorý je základom všetkého. Po skončení svätej omše sme vypustili k nebu balóny, na ktorých bola práve číslica „5“. Týmto sme chceli vyjadriť vďaku nebeskému Otcovi za to, že sa na tomto mieste stretávame už piaty raz.

Potom sa veriaci stretli pri ochutnávke NAJ rodinných koláčikov, za ktoré ďakujeme šikovným pekárkam, a deti sa rozdelili na jednotlivé stanoviská k animátorom, aby si mohli vysúťažiť nejaké odmeny – hrali kolky, skákali s balónmi, absolvovali prekážkový beh a golf... To všetko pripravili šikovní animátori. Aby sa zábava nekončila, následne sa tancovali eRko tance, pripravený bol aj detský kútik a maľovanie na tvár. Futbalového turnaja sa tento rok zúčastnilo 6 tímov, prekvapením bolo aj družstvo dievčat. Víťazný tím získal ako odmenu dresy s označením „Lány“, ktoré venovala rodina Koňušiaková. Záverom bola už tradične „rozprávka na dobrú noc“ pod hviezdami priamo na ihrisku.

Úprimná a srdečná vďaka všetkým, ktorí pomohli k tomu, aby sa toto podujatie mohlo konať, aby sme sa spoločne s rodinami, priateľmi a známymi mohli stretnúť pri našej kaplnke. Ako povedala svätá Matka Tereza: „Nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme. Robme malé veci s veľkou láskou.“

Vďaka teda za každú obetu od vás, aby sa toto podujatie podarilo. Prosme spoločne Pána Boha a našu nebeskú Matku, aby to tak mohlo byť aj o rok...

Katarína Borisová

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS