Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Bohoslužobné predmety

Kalich

Je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený.

Kalichová paténa 
Prikrýva sa ňou kalich a dáva sa na ňu veľká hostia.

Purifikatórium 
Ručník na utieranie kalicha a patény. Má vyšitý krížik.

Pala 
Štvorec z pevnej látky, potiahnutý ozdobnou látkou. Kladie sa na kalich (chráni pred padnutím nečistoty do kalicha).

Korporál 
Štvorec z bieleho plátna s rozmermi asi 40 x 40 cm. Na rozprestretý korporál sa kladie kalich, miska s hostiami, cibórium alebo monštrancia. Rozkladá sa v strede oltára krížikom k sebe. Spôsob rozkladania je naznačený na obrázku.

Kalichové vélum 
Štvorcová prikrývka na kalich. Má mať rovnakú farbu ako ornát.

Miska na hostie 
Vkladá sa do nej chlieb, ktorý sa vo svätej omši premieňa na Kristovo telo.

Paténa k svätému prijímaniu 
Plochá tácka. Má zabrániť prípadnému pádu hostie na zem.

Ampulky (konvičky) 
Sklenené alebo kovové nádoby na víno alebo vodu. Niekedy majú označenie:
 • V = víno
 • A = voda (z latinského slova aqua, čo znamená voda).

Manutergium / Lavabo 
Ručník na utierame rúk kňaza po umytí. Väčšinou sa kladie na ampulky. Krížik má mať vyšitý na okraji (purifikatórium ho má mať v strede).

Kadidelnica 
Kovová nádobka na uhlie, do ktorej sa sype kadidlo. Visí na "reťaziach" a používa sa pri slávnostných svätých omšiach a požehnaniach.

Loďka 
Kovová nádobka s lyžičkou na kadidlo (tymián).

Aspergil 
Nádobka na svätenú vodu s kropáčom, ktorým sa kropí ľud, alebo sa používa pri iných požehnaniach.

Cibórium 
Veľký kalich s viečkom. Uchovávajú sa v ňom premenené hostie vo svätostánku.

Cibóriové vélum 
Ozdobná prikrývka, ktorou sa môže prikryť cibórium vo svätostánku.

Monštrancia 
Umelecky zhotovená a pozlátená schránka, do ktorej sa vkladá veľká premenená hostia. Používa sa na vystavenie Sviatosti Oltárnej k poklone a pri sviatostnom požehnaní.

Pyxis (pyxida) 
Schránka, v ktorej sa uchováva veľká premenená hostia do monštrancie.


Na slúženie svätej omše je potrebné pripraviť nasledovné: 
Na abak: 
 • kalich s veľkou hostiou, korporálom, purifikatóriom a palou (môže byť prikrytý vélom príslušnej liturgickej farby)
 • tácku s ampulkami naplnenými vínom a vodou
 • manutergium
 • misku s chlebom na premenenie (ak je to potrebné)
Na ambonu: 
 • lekcionár s pripravenými lekciami, ktoré sú označené záložkou
 • neďaleko sedesa pripraviť misál a knihu spoločných modlitieb veriacich
Oltár: 
 • odložiť prikrývku, aby zostala len oltárna plachta
 • k oltáru položiť zvonec
 • pár minút pred svätou omšou zažať sviečky
Svätostánok: 
 • pred svätostánok pripraviť korporál a v jeho blízkosti položiť kľúč od svätostánku.
Ozvučenie: 
 • rozmiestniť mikrofóny
 • zapnúť zosilňovač
 • zazvoniť tesne pred začatím svätej omše.
Osvetlenie: 
 • tesne pred začiatkom svätej omše zažať hlavné elektrické osvetlenie

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS