Farnosť Stará Bystrica
Ten, ktorý ťa stvoril, vie, čo má s tebou urobiť.
sv. Augustín

Aktuálne info

 

 

(viac vo vnútri tohto článku)

 

Aktuálne usporiadanie bohoslužieb

 

V nedeľu sú sv. omše v riadnom čase s týmito upresneniami:

 

Stará Bystrica:

 • Omša o 8:00 h. bude určená pre seniorov.
       –  Seniorom sa v záujme ich zdravia odporúča účasť na tejto pre nich určenej omši.
 • Navyše je omša v sobotu o 17:00 h.
       –  Je to omša s platnosťou na nedeľu.
   

 

Klubina:

 • Navyše je omša v sobotu o 15:30 h. určená pre seniorov.
       –  Je to omša s platnosťou na nedeľu.
       –  Seniorom sa v záujme ich zdravia odporúča účasť na tejto pre nich určenej omši.

 

Je možné tiež sledovať priamy prenos omše z farského kostola.

 

Pravidlá: —> tu

 

============================

 

 • V nedeľu a sviatky môžeme naďalej sledovať priamy prenos svätej omše z nášho farského kostola.   –> Naživo  (Prenos býva tiež na obecnom infokanáli.)
   

 

 

 • Každý večer (podľa možnosti) o 20:00 je vo farskom kostole krátka adorácia a eucharistické požehnanie.
  Prenos môžeme sledovať doma  –> Naživo

  Tým začíname modlitbu v našich domovoch, rodinách, pri ktorej sa duchovne spájame s bratimi a sestrami po celom Slovensku.

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS