Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Výmena farárov v Starej Bystrici

K 1. júlu 2019 končí úrad doterajšiemu starobystrickému pánovi farárovi 

Drahí farníci, chcem Vás poprosiť o zhovievavosť a pochopenie.

Dekrétom zo 7. mája 2019 som od 1. júla 2019 vymenovaný 

za farára do farnosti Lednické Rovne.

Plynie teda posledných 48 dní mojej pastierskej služby v našej farnosti.

Uvedeným rozhodnutím som začal časové obdobie 

prípravy odovzdávania farnosti novému pánovi farárovi.

Zároveň ma čaká balenie a sťahovanie. 

Z tohto dôvodu Vás chcem poprosiť, 

aby ste v nasledujúcom čase 

nežiadali zapisovať na sv. omše; 

zapisovať a plánovať sobáše; 

riešiť administratívne záležitosti, 

ktoré následne prejdú do kompetencie nového farára.

Za pochopenie Vám ďakujem.

 

 

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS