Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

24 hodín pre Pána 2022

25.–26. marca 2022

 

Pred 4. pôstnou nedeľou sa koná celosvetová aktivita 24 hodín pre Pána.

Pápež František nás pozýva k modlitbe, adorácii, čítaniu Svätého písma, konaniu pokánia...

 

  • Program v našej farnosti:

  • Služba:
    • (možno sa príhlásiť: sms, e-mail, telefonicky, osobne)

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS