Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

24 hodín pre Pána 2020

 • Pred 4. pôstnou nedeľou sa koná celosvetová aktivita 24 hodín pre Pána. Pápež František nás pozýva k modlitbe, adorácii, čítaniu Svätého písma, konaniu pokánia...
 • V tomto roku, v mimoriadnom čase, keď sme čelili šírerniu koronavírusu a nemohli sme sa zhromažďovať v kostole, zapojili sme sa to tejto aktivity tak, že každú z hodín si niekto vzal za svoju: v tejto hodine sme sa doma venovali modlitbe, čítaniu Svätého písma atď. Takýmto spôsobom venujeme v našej farnosti 24 hodín nášmu Pánovi. Máme za čo ďakovať, máme o čo prosiť...

   
 • Piatok 20. marca 2020 Zodpovedné osoby
  17:00 – 18:00 G. Ch.
  18:00 – 19:00 A. J.
  19:00 – 20:00 M. M.,  M. K.
  20:00 – 21:00 M. P.
  21:00 – 22:00 rod. P. M.
  22:00 – 23:00 A. P.
  23:00 – 24:00 D. K.
  Sobota 21. marca 2020 x
  00:00 – 01:00 M. P.
  01:00 – 02:00 M. M.
  02:00 – 03:00 J. K.
  03:00 – 04:00 Z. M.
  04:00 – 05:00 A. D.
  05:00 – 06:00 M. V.
  06:00 – 07:00 E.+M. Š.
  07:00 – 08:00 rod. Č.
  08:00 – 09:00 M. C.
  09:00 – 10:00 P. T.
  10:00 – 11:00 rod. J.
  11:00 – 12:00 rod. B.
  12:00 – 13:00 rod. S.,  J. B.
  13:00 – 14:00 E. P.
  14:00 – 15:00 A. J.
  15:00 – 16:00 E.+F. M.
  16:00 – 17:00 L. B.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS