Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - vysielačka Pruské 2013
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> vysielačka Pruské 2013

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS