Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - TR Miništrantský turnaj vo futbale
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> TR Miništrantský turnaj vo futbale

2. marca v Trenčianskych Tepliciach sme súťažili vo futbale s družobnými farnosťami z BB a TN diecézy. Začali sme sv. omšou a po radostnom športovom zápolení a chutnom guláši sme odchádzali domov plní príjemných dojmov. Ďakujeme nášmu organizátorovi Štefanovi za tento krásny deň.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS