Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Miništranský tábor 2013
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Miništranský tábor 2013

Jedenásti miništranti z našej farnosti prežili týždeň na duchovných cvičeniach- tábore v poľských Pieninách spolu s miništrantmi z Veľkých Ripnian a z Turčianskych Teplíc.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS