Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Sv. omša v Skanzene 2017
Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Minulosť >> Sv. omša v Skanzene 2017

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS