Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Stretnutie mužov
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Stretnutie mužov

Mesiac pred púťou mužov namierenou ku krížu v Senkove sme začali prípravu katechézami. 24. septembra sme sa stretli prvýkrát v kostole, o týždeň sme v pastoračnej miestnosti v spoločenstve s p. dekanom Petrom Holbičkom a členmi spoločenstva mužov z KNM.

Príbuzné albumy

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS