Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Stretnutie koledníkov Dobrej noviny 2017
Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Stretnutie koledníkov Dobrej noviny 2017

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS