Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Stretnutie koledníkov Dobrej noviny 2017
Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Minulosť >> Stretnutie koledníkov Dobrej noviny 2017

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS