Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Rozlúčka s pánom farárom Marettom
Farnosť Stará Bystrica
Nech každý, koho prijmete,
od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza

Asterius >> Rozlúčka s pánom farárom Marettom

Foto z 19.6.2009
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS