Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Repáňovci - 60 rokov spolu
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Repáňovci - 60 rokov spolu

oslávili sme pri sv. omši v klubinskej kaplnke 16. marca 2012
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS