Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Púť na Hostýn
Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Púť na Hostýn

V nedeľu 17.8.2014 sme sa vydali na púť. Cieľom nášho putovania bol moravský Hostýn. Ponúkame niekoľko pohľadov na túto vydarenú farskú akciu.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS