Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Púť mužov do Senkova 2017
Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Minulosť >> Púť mužov do Senkova 2017

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS