Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Prvé sväté prijímanie
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Prvé sväté prijímanie

V nedeľu Zoslania Ducha Svätého sme priviedli 30 tretiakov k Božiemu oltáru a k prvému svätému prijímaniu Eucharistie.

Príbuzné albumy

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS