Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Prvé chvály skupinky "BIRMOVANCI - SPEVÁCI"
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Prvé chvály skupinky "BIRMOVANCI - SPEVÁCI"

Príbuzné albumy

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS