Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Príprava tretiakov počas adventných nedieľ
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Príprava tretiakov počas adventných nedieľ

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS