Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Príprava eRko tancov
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Príprava eRko tancov

Príbuzné albumy

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS