Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Prednáška pre birmovancov
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Prednáška pre birmovancov

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS