Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Povýšky 2012
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Povýšky 2012

V nedeľu 26.8.2012 sme opäť putovali ku kaplnke Panny Márie na Povýškoch v Klubine. Z neba nás cestou osviežoval jemný dážď, no pútnici sa nedali odradiť a v hojnom počte prišli do cieľa pešo i autami. Pri našej púti nás hudobne doprevádzala i dychovka. Pán farár na záver sv. omše poďakoval všetkým organizátorom na čele s pani starostkou a pani kostolníčkou za vzornú prípravu všetkých potrebných vecí, ktoré sme potrebovali pre túto púť.

Príbuzné albumy

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS