Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Poďakovanie za úrodu 2022
Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Foto >> Poďakovanie za úrodu 2022

Jesenné kántrové dni - piatok 23.9.2022
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS