Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Ochodnický pán farár na animátorskom stretku.
Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Minulosť >> Ochodnický pán farár na animátorskom stretku.

Navštívil nás ochodnický pán farár a prišiel nás povzbudiť do CVČ.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS