Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Obnovená púť do Senkova
Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Obnovená púť do Senkova

Po rokoch odmlky sme obnovili starý zvyk, putovať do Senkova, aby sme poďakovali za Božiu ochranu našich predkov a prosili za vojnou postihnuté časti sveta. Púť sme spojili so sviatkom Povýšenia svätého kríža 14. septembra.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS