Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Miništrantský sľub
Farnosť Stará Bystrica
Ľudský život je vzácny, lebo je darom od Boha;
a keď Boh dáva život, dáva ho navždy.
Ján Pavol II.

Minulosť >> Miništrantský sľub

Na sviatok Jána Bosca sme zložili miništrantský sľub
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS