Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Miništrantský sľub
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Miništrantský sľub

Na sviatok Jána Bosca sme zložili miništrantský sľub

Príbuzné albumy

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS