Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Magnificat
Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Asterius >> Magnificat

Spevavý deň prežitý v Čadci :D
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS