Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Magnificat
Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Asterius >> Magnificat

Spevavý deň prežitý v Čadci :D
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS