Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený... 2017
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený... 2017

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS