Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Krížová cesta otcov
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Krížová cesta otcov

Nedeľnú krížovú cestu nám predniesli otcovia z našej farnosti.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS