Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Krížová cesta gospelovej skupiny HeaveN
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Krížová cesta gospelovej skupiny HeaveN

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS