Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Krížová cesta 10-03-2013
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Krížová cesta 10-03-2013

Fotogaléria Vám ponúka pohľad do Klubiny, kde mladí konajú pobožnosť krížovej cesty každú nedeľu po sv. omši o 10 hod. a tiež Krížovú cestu eRkáčov vo farskom kostole o 14.15 hod.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS