Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Kalčetový turnaj
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Kalčetový turnaj

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS