Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Hodová slávnosť 2015
Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Minulosť >> Hodová slávnosť 2015

Žiadne snímky

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS