Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - detské stretká
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> detské stretká

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS