Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Decká v Senkove :D
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Asterius >> Decká v Senkove :D

Turistické nadšenie :D
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS