Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Decká v Senkove :D
Farnosť Stará Bystrica
Nech každý, koho prijmete,
od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza

Asterius >> Decká v Senkove :D

Turistické nadšenie :D
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS