Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Chvály
Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Minulosť >> Chvály

Druhé chvály našich birmovancov.

Nádherný Svätý

http://youtu.be/W2szOG5czt0
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS