Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Adventné večery
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Adventné večery

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS