Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - 1. sv. prijímanie
Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Súčasnosť >> 1. sv. prijímanie

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sme v slávnostnom rúchu odovzdali prvýkrát Eucharistiu aj naším tretiakom. Prvé sväté prijímanie je slávnosťou celej farnosti, a tak si môžeme vychutnať atmosféru tohto dňa prostredníctvom uverejnených fotografií.

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné albumy

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS