Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - 1. sv. prijímanie
Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> 1. sv. prijímanie

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sme v slávnostnom rúchu odovzdali prvýkrát Eucharistiu aj naším tretiakom. Prvé sväté prijímanie je slávnosťou celej farnosti, a tak si môžeme vychutnať atmosféru tohto dňa prostredníctvom uverejnených fotografií.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS