Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - 1. sv. prijímanie
Farnosť Stará Bystrica
Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása,
lebo láska je krásou duše.
sv. Augustín

Minulosť >> 1. sv. prijímanie

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sme v slávnostnom rúchu odovzdali prvýkrát Eucharistiu aj naším tretiakom. Prvé sväté prijímanie je slávnosťou celej farnosti, a tak si môžeme vychutnať atmosféru tohto dňa prostredníctvom uverejnených fotografií.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS