Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - 1. s. comm 2018
Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Minulosť >> 1. s. comm 2018

Žiadne snímky

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS